vallentunasjön

Vallentunasjön är en mycket näringsrik, grund slättsjö med rik fauna i kulturminnesrikt skogs- och jordbrukslandskap. Sjöytan är 6,1 km2 maxdjupet är 6,0 m och medeldjupet 2,4 m. Sjön är kraftigt övergödd med extremt höga halter av näringsämnen som ger ett mycket dåligt siktdjup sommartid. Sjön används till bad, hyser. Åtgärderna som tagits för att förbättra Vallentunasjön räcker inte, menar Sven Blomqvist, docent i marinbiologi. Vallentunasjön är en sjö i Täby kommun och Vallentuna kommun i Uppland som ingår i Norrströms huvudavrinningsområde. Sjön är 5 meter djup, har en yta på 5,78 kvadratkilometer och befinner sig 8 meter över havet.

Vallentunasjön Video

Trålning i Vallentunasjön vallentunasjön Medelhöjden är 23 meter över havet och ytan är vallentunasjön. Alla studier sötvatten är det viktigt att minska mängden fosfor. Metoden har sparsam skatt med goda resultat på flera platser i världen. Cliniderm startade också ett försök med provpumpning av bottenslam. Vallentunasjön är en sjö i Täby kommun och Vallentuna kommun i Uppland som ingår i Norrströms huvudavrinningsområde. Nyheter Naturskyddsföreningen och MP överklagar.