husk midas

I ntoxikation. D iabetes. A ndningsinsufficiens. S ubarachnoidal/subdural blödning. Utöver "HUSK MIDAS", vilka orsaker kan finnas till medvetslöshet? Stroke, Trombos, Trauma (som ger e-oribe.info epidural blödning), Hyperkalcemi, Hjärntumör, Leverkoma, Delirium, Myxödem, Hydrocephalus e-oribe.info Vad innebär det att patienten är. Perifera embolier. – Tecken till sepsis/infektion. Page HUSK MIDAS. • H erpes. • U remi. • S tatus epileptikus. • K orsakoff. • M eningit. • I ntox. • D iabetes. • A ndningsinsufficiens. • S ubduralhematom. Page Dagens message: • Medvetslöshet är ett symtom, ingen sjukdom. • Mångfaldiga orsaker till medvetslöshet finns. Medicinering Allergier Tidigare sjukdomar. Aktuellt tillstånd. Senaste måltid. VAPÖR. Enkelt schema för D Vakenhet Andningsmönster Pupiller Ögon Rörlighet/Motorik. HUSK MIDAS. Orsaker till medvetslöshet. Herpesencefalit Uremi Status epileptikus. Korsakoff Meningit/Sepsis Intoxikation Diabetes Andningsinsufficiens.

Husk midas - dina starka

I    - Intoxikation Antidot? A - A myloidos och Paraprotein  ex. Behandling vid akut hypertyreos? Cirkulus Wilisii     Lateral medullärt syndrom Wallenberginfarkt. Cheyne-Stoke andning hos en medvetslös patient kan vara tecken på? Ge därför alltid medvetslösa etyliker mg tiamin iv redan på akutmottagningen, så är behandlingen inledd. Vilket "verktyg" kan man använda för att bedöma graden av medvetslöshet? husk midas