oppeby

Planområdet är beläget i stadsdelen Oppeby norr om Katrineholmsvägen, väster om Eskilstunavägen och utgörs av i huvudsak fastigheten Oppeby gård Planområdets areal är ca 9 hektar. Syftet med detaljplaneförslaget är att möjliggöra för bostadsbebyggelse, blandat med viss handel/verksamheter, kontor och. Välkommen till Oppeby Gårds förskola! Här på Oppeby Gårds förskola ska alla känna sig välkomna och vi vill ge barnen en trygg och glädjefylld vistelse. Vi ser varje barns möjligheter och vi vill ge barnen en stimulerande miljö utifrån deras behov och intressen. Oppeby som ursprungligen var en bondby har troligen existerat sedan järnåldern, intill gården finns ett större bygravfält, som även rymmer ett röse från bronsåldern. Oppeby omtalas i skriftliga handlingar första gången , en joan j vppeby som omtalas i ett dokument kan även syfta på detta Oppeby. Byn ingick i det.

Oppeby Video

Top 5 Best Desks oppeby