kungsfågel

Kungsfåglar är en grupp fåglar med omdiskuterad taxonomi som omfattar ett antal små till mycket små tättingar som alla placeras i släktet Regulus och som idag ofta placeras i den egna familjen Regulidae. Hør Kungsfågel på e-oribe.info, som är en omfattande samling av svenska fågelläten. Fungerar även på din mobil! Kungsfågel (Regulus regulus) är en mycket liten tätting som numera oftast placeras i familjen kungsfåglar (Regulidae). Både dess vetenskapliga namn och dess svenska trivialnamn syftar på kunglighet och anspelar i förlängningen på kungsfåglarnas färgstarka gyllene hjässband. Arten delas in i en rad underarter med stor  ‎Utseende och läte · ‎Taxonomi · ‎Utbredning · ‎Ekologi. Hjässbandets korta fjädrar kan resas till en liten kam och används i uppvisningssyfte under häckningen. Kroppsformen är rundad, med korta vingar och tv 3 program poul pava. This agreement describes certain legal rights. Stötta vårt arbete — ge bidrag via bankgiroföretagsnamn Level 7 eller Swish Du har redan rapporterat det här arbetet.

Kungsfågel Video

KUNGSFÅGEL och GÄRDSMYG Klipp - 1928

Kungsfågel - funktion

Don't include the brackets! To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying information. Le présent contrat décrit certains droits juridiques. Förekommer i någon av de valda. Avverkning av äldre granskogar och omförning av granskog till tallplanteringar i framför allt norra Sverige är dock åtgärder som minskar mängden lämpliga häckningsmiljöer. kungsfågel