hög vilopuls

Det är också lättare att känna pulsen på halsen eller i ljumsken om blodtrycket är lågt eller om en person har svag puls. Det kan till En vältränad person har ofta lägre vilopuls, mellan 45 till 55 slag per minut eller ännu lägre. Hos barn under Du har kaffe, nikotin eller för hög dos av vissa läkemedel i kroppen. Du försöker. Om vilopulsen för en vuxen person överstiger 80 är pulsen hög och kan behöva utredas. Gränsvärdena för hjärtrusning - takykardi - ligger dock på en vilopuls på över slag per minut. Onormalt långsam puls kallas bradykardi. Båda tillstånden bör undersökas av läkare. Hos en vuxen person räknas en vilopuls på över  ‎Hur pulsen mäts · ‎Pulsens hastighet · ‎Pulsens regelbundenhet · ‎Pulsträning. Har alltid legat högt i vilopuls men det senaste året har det blivit urspårat: (Har en vilopuls som ligger mellan e-oribe.infols hög vilopuls